Sygeplejerske med klinisk specialefunktion til vikariat i Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital - #2718312

Bispebjerg Hospital


Dato: 22.09.2022
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Bispebjerg Hospital
Vil du være med til at sikre den sygeplejefaglige kvalitet og professionelle adfærd? Så har du nu muligheden for at prøve kræfter med stillingen som sygeplejerske med klinisk specialfunktion i et 1-årigt vikariat på 37 timer om ugen.

Du skal holde fokus på og udvikle sygeplejen til gavn for sengeafsnittets sygeplejersker, patienter og pårørende. Dine samarbejdspartnere er afsnittets oversygeplejerske, de assisterende afdelingssygeplejersker og de to andre sygeplejersker med klinisk specialfunktion.

Metoden er dels den praksisnære læring og målrettet kompetenceudvikling af plejepersonalet, dels ved at observere og intervenere i den daglige praksis, med fokus på at udvikle klinisk praksis.

Du indgår også i et team med de øvrige fem sygeplejersker med klinisk specialfunktion i hjerteafdelingen, og en kliniske sygeplejespecialist. Sammen prioriterer, koordinerer og udvikler I sygeplejen på tværs af vores afsnit.

Opgaver i klinisk praksis vil bl.a. være, at:

 • afdække behovet for, og initiere udvikling af, sygepleje i afsnittene
 • udvikle og forbedre de nuværende, og evt. nye, patientforløb
 • planlægge og gennemføre introduktion og oplæring af nyt personale
 • kontinuerligt kompetenceudvikle personalet efter fastlagte kompetenceprogrammer
 • overvåge og intervenere i forhold til sygeplejefaglig kvalitet
 • være med til at sikre, at gældende vejledninger og tværgående- og kliniske retningslinjer implementeres og anvendes i klinikken
 • deltage i den direkte pleje for derved at medvirke til at sikre kontinuitet i patientforløbene.
Dine kvalifikationer:

 • omfattende erfaring fra hjerteafdelinger
 • gerne relevant uddannelse på masterniveau
 • viden om og erfaring med kvalitetsudvikling af sygeplejen, herunder implementeringserfaring
 • undervisningserfaring
 • store ambitioner for patienten på sygeplejens vegne
 • god evne til at skabe kontakt.
Om hjerteafsnittene på Bispebjerg Hospital
Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har landets største optageområde inden for hjertesygdomme.

Vores afsnit består af tre sengeafsnit, et daghospital samt en hjerteklynge i Akutmodtagelsen med 4 pladser. Y21 er vores sengeafsnit med 16 senge, som modtager akutte indlagte patienter hele døgnet. Skal patienterne forblive indlagt så flyttes de til Y12 og Y22 som er vores stationære sengeafsnit. Foruden sengeafsnittene består Hjerteafdelingen også af et stort ambulatorie, et kardiologisk laboratorie og en forskningsenhed.

Sygeplejen hos os spænder fra det grundlæggende til det mere akutte og instrumentelle. Patientforløbene varier mellem at være meget korte til at være komplekse og længerevarende, hvilket fordrer et godt tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, primærsektoren og andre samarbejdspartnere.

Vi arbejder med tildelt patientpleje, hvor løbende faglig sparring og refleksion er en del af hverdagen. Vi har stort fokus på faglig udvikling med afsæt i vores patientforløb og værdigrundlag.

I hjerteafdelingen er der et stort socialt engagement, hvor det er dejligt at komme på arbejde.

Det praktiske

Stillingen er til besættelse fra den 1. januar 2022 til den 1. november 2023. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere information, og har du lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Jane Sax Røgind på telefon: 40 26 24 31.

Følg os på instagram: hjerteafdelingenbfh

Se mere på vores hjemmeside: https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerteafdeling/Sider/default.aspx

Søg stillingen via link senest torsdag den 13. oktober 2022.

Vi afholder samtaler i uge 43.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.